PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI ZASLÁNÍ ŽIVOTOPISU DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Uchazeč o zaměstnání

Prohlašuji, že doručením životopisu společnosti Albion Cars s.r.o., IČ: 04168313, se sídlem V Oblouku 727, Průhonice, PSČ 252 43, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 243078 souhlasím s tím, aby tato společnost zpracovávala mnou poskytnutá osobní data a údaje pro účely výběrového řízení, a to výlučně v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Dále souhlasím s tím, aby tyto údaje výše uvedená společnost uchovávala nejdéle po dobu 1 roku a využila je pouze v rozsahu pro personální účely nebo zaslání vhodných nabídek zaměstnání.

Dále prohlašuji, že jsem si vědom/a svých oprávnění, zejména pak:

 

Správce osobních údajů

Společnost Albion Cars s.r.o., IČ: 04168313, se sídlem V Oblouku 727, Průhonice, PSČ 252 43, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 243078, je správcem Vašich osobních údajů a jako správce prohlašuje, že získané osobní údaje poskytnuté životopisem budou použity pouze rozsahu určeného pro výběrová řízení při vyhledávání uchazečů o zaměstnání. Dále prohlašujeme, že údaje uchováme v databázi nejdéle po dobu jednoho roku ode dne převzetí životopisu.

 

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoliv dotazy, žádosti či připomínky v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, neváhejte společnost kdykoliv kontaktovat prostřednictvím e-mailové adrese gdpr@albincars.cz. Na tuto emailovou adresu také zasílejte Vaše případná odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Ochrana soukromí